Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle

W sierpniu br. (zgodnie z harmonogramem projektu) został osadzony na platformie e-learningowej Moodle (na serwerze partnera projektu – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym WOJTAR) kurs e-learningowy.

Kurs ten składa się z modułu informacyjnego, w którym zawarte są m.in. cele kursu, harmonogram, zasady pracy oraz 5 modułów obowiązkowych i 1 modułu nieobowiązkowego w formie konsultacji dla uczestników mających dla uczestników mających problemy z wykorzystaniem platformy Moodle.

Szkolenie e-learningowe (10 godz.) zaplanowano jako uzupełnienie szkolenia stacjonarnego i zostało ono podzielone na 10 szkoleń 1-godzinnych w terminach popołudniowo - wieczornych z możliwością obecności on-line trenera.

 

Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-le...
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-le...
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-le...
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-le...
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-le...
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-le...
Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle Osadzenie kursu dla nauczycieli na platformie e-learningowej Moodle