Opracowanie programu kursu blended-learningowego dla nauczycieli

W lipcu br. (zgodnie z harmonogramem projektu) opracowany został program 6-modułowego kursu blended-learningowego „Nowoczesne strategie prowadzenia edukacji ekonomicznej dla uczniów kl. 7 SP i uczniów gimnazjum” dla 4 nauczycieli Pałacu Młodzieży oraz 18 nauczycieli 4 tarnowskich szkół biorących udział w projekcie „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.

Celem powyższego kursu jest przygotowanie nauczycieli do organizacji i prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami kl. 7 szkoły podstawowej i kl.2-3 gimnazjum w zakresie edukacji ekonomicznej/finansowej, nakierowanych na 2 zagadnienia: tworzenie przez uczniów własnych gier ekonomicznych (zajęcia - Kreatorzy Gier Ekonomicznych) oraz działanie młodzieżowych wirtualnych firm, które będą zajmować się  planowaniem i organizacją przedsięwzięć kulturalnych (szkolnych /pałacowych) „Biznes - Szkoła/Pałac - Kultura” (zajęcia - Młodzi Przedsiębiorcy w Obszarze Kultury).

26-godzinny kurs został podzielony na dwie integralnie połączone ze sobą części: szkolenie stacjonarne (16 godzin) i szkolenie na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle (10 godzin).

Tytuły modułów szkolenia: 

  • Moduł 1. "Zastosowanie platformy e-learningowej Moodle w projekcie";
  • Moduł 2. "Metoda projektu w edukacji ekonomicznej /finansowej w kl. 7. szkoły podstawowej i gimnazjum";
  • Moduł 3. "Edukacja finansowa w gimnazjum - wybrane zagadnienia i ćwiczenia";
  • Moduł 4. "Tworzenie gier dydaktycznych (planszowych, karcianych, terenowych) o tematyce ekonomicznej /finansowej";
  • Moduł 5. "Innowacyjne działania w zakresie edukacji ekonomicznej/finansowej uczniów kl. 7. szkoły podstawowej i gimnazjum - młodzieżowe wirtualne firmy działające w obszarze kultury";
  • Moduł 6. "Tworzenie scenariuszy szkolnych zajęć dodatkowych i zajęć pozaszkolnych".