Opracowanie przez nauczycieli scenariuszy zajęć dydaktycznych w ramach projektu

W ramach konsultacji stacjonarnych i na odległość oraz kursu blended-learningowego „Nowoczesne strategie prowadzenia edukacji ekonomicznej dla uczniów kl. 7 SP i uczniów gimnazjum” nauczyciele tarnowskich placówek oświatowych biorących udział w naszym projekcie opracowali 4 pakiety scenariuszy zajęć dydaktycznych dla uczniów i wychowanków.

Dwa pakiety scenariuszy dotyczą 20-godzinnych zajęć dodatkowych w szkołach: Kreatorzy Gier Ekonomicznych oraz Młodzi Przedsiębiorcy w Obszarze Kultury.

Dwa pozostałe pakiety scenariuszy 20-godzinnych zajęć pozaszkolnych o tej samej tematyce opracowali nauczyciele Pałacu Młodzieży dla swoich wychowanków.

Pakiety scenariuszy zajęć Kreatorzy Gier Ekonomicznych są ukierunkowane na konstruowanie przez uczniów i wychowanków edukacyjnych gier: planszowych, karcianych terenowych lub komputerowych o tematyce ekonomicznej (np. gospodarowanie budżetem domowym, instytucje i usługi finansowe, problem wykluczenia finansowego m.in. podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych). Autorzy scenariuszy powyższych zajęć założyli, że uczniowie i wychowankowie (pracujący w zespołach 3-osobowych) sami wybierają rodzaj gry, który chcą opracować.

Pakiety scenariuszy zajęć „Młodzi Przedsiębiorcy w Obszarze Kultury” są ukierunkowane na działanie młodzieżowych wirtualnych firm, które będą zajmować się planowaniem i organizacją przedsięwzięć kulturalnych (szkolnych /pałacowych) „Biznes - Szkoła/Pałac - Kultura” wraz z ich prezentacją. Tematy przedsięwzięć kulturalnych (szkolnych /pałacowych) wybierają uczniowie pracujący w zespołach 3-osobowych.

Podczas opracowywania powyższych pakietów scenariuszy nauczyciele korzystali z materiałów szkoleniowych znajdujących się na platformie e-learningowej. Pakiety ww. scenariuszy są zamieszczone na stronie projektu w zakładce „Scenariusze zajęć”.