Opracowanie regulaminów dwóch konkursów i dwóch turniejów

We wrześniu i październiku 2017r. został opracowany pakiet regulaminów dwóch konkursów i dwóch turniejów, które przewidziane są podczas realizacji naszego projektu. Adresatami konkursów i turniejów są uczniowie kl.7 szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum oraz wychowankowie Pałacu Młodzieży tej grupy wiekowej.

Zaplanowano następujące działania współzawodnictwa zespołowego i indywidualnego między uczniami 4 szkół biorących udział w projekcie oraz wychowankami Pałacu Młodzieży:

  • konkurs zespołowy - Konkurs na Najciekawszą Grę Ekonomiczną,
  • konkurs zespołowy - Konkurs na Najlepsze Szkolne/ Pałacowe Przedsięwzięcie Kulturalne „Biznes - Szkoła - Kultura”/ „Biznes – Pałac Młodzieży – Kultura”,
  • turniej indywidualny (1. etap) i zespołowy (2. etap) - Turniej Ekonomiczny,
  • turniej indywidualny - Turniej Uczniowskich Gier Ekonomicznych.

W ramach Konkursu na Najciekawszą Grę Ekonomiczną uczniowie / wychowankowie pracując w 3-osobowych zespołach zaplanują i wykonają różnego rodzaju gry o tematyce ekonomicznej, np. planszowe, karciane, planszowo-karciane, terenowe, komputerowe.

Zgodnie z regulaminem Konkursu na Najlepsze Szkolne/ Pałacowe Przedsięwzięcie Kulturalne „Biznes - Szkoła /Pałac Młodzieży - Kultura” uczniowie / wychowankowie pracując w 3-osobowych zespołach zaplanują i opiszą młodzieżową wirtualną firmę działającą w obszarze kultury oraz symulację jej działalności.

Turniej Ekonomiczny składa się z części teoretycznej (testu wiedzy z zakresu gospodarowania budżetem domowym oraz działania instytucji i usług finansowych) i części praktycznej, która przewidziana jest jako rozgrywki 3-osobowych drużyn szkolnych / pałacowych gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu.

 

Podczas Turnieju Uczniowskich Gier Ekonomicznych odbędą się indywidualne rozgrywki gier wykonanych przez uczniów i wychowanków Pałacu Młodzieży.

Regulaminy konkursów i turniejów znajdują się poniżej do pobrania.

Regulamin Konkursu na Najciekawsza Grę Ekonomiczna

Regulamin Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie

Regulamin Turniej Ekonomiczny

Regulamin Turnieju Uczniowskich Gier Ekonomicznych

Załącznik 2-reg-turnieju-ucz-gier-ekonom