Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.

Jest to również pora na podsumowanie kilku miesięcy dodatkowych zajęć w szkołach i pozaszkolnych zajęć w Pałacu Młodzieży, podczas których uczniowie i wychowankowie nabywali praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarowania budżetem domowym, planowania i zakładania młodzieżowych wirtualnych firm działających w obszarze kultury, świadomego korzystania usług finansowych oferowanych przez banki komercyjne.

W placówkach oświatowych objętych naszym projektem odbywa się teraz 1. etap eliminacji Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Szkolne/Pałacowe w Obszarze Kultury, Konkursu na Najciekawszą Grę Ekonomiczną i Turnieju Ekonomicznego (zgodnie z ich regulaminami).

Szkolne/pałacowe eliminacje konkursowe są dla uczniów i wychowanków dobrym pretekstem do poćwiczenia prezentacji pracy zespołowej i do „oswojenia” tremy przed publicznym wystąpieniem.

Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestnik...
Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec i kwiecień to gorący okres pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników proj...
Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”. Marzec jest gorącym okresem pracy uczestników projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.