PODSUMOWANIE PROJEKTU TARNOWSKI UNIWERSYTET EKONOMICZNY PIERWSZEGO WIEKU

W dniach 26 kwietnia 2018 r. w Pałacu Młodzieży i 27 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie odbyło się podsumowanie projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku” z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnów: pani Bogumiły Porębskiej dyrektor Wydziału Edukacji i pani Eweliny Proszowskiej inspektor Referatu Edukacji oraz zaproszonych gości. Podsumowanie to zrealizowane było w formie konkursów i turniejów tematycznie związanych z projektem:

 • KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE SZKOLNE/PAŁACOWE W OBSZARZE KULTURY”, (czytaj dalej) cz. 1.
 • KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ GRĘ EKONOMICZNĄ (czytaj dalej) cz. 2.
 • TURNIEJU EKONOMICZNEGO (czytaj dalej) cz. 3.
 • TURNIEJ UCZNIOWSKICH GIER EKONOMICZNYCH (czytaj dalej) cz. 4.

 Uczestnikami tych konkursów byli uczniowie uczestniczący w projekcie „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.

 

Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4
Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4 Podsumowanie projektu 27.04.2018 r. ZSO nr 4

cz.1.

FINAŁ KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE SZKOLNE/PAŁACOWE W OBSZARZE KULTURY

 

Komisje konkursowe KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE SZKOLNE/PAŁACOWE W OBSZARZE KULTURY działające w pięciu placówkach oświatowych biorących udział w projekcie nominowały do finału tego konkursu 9 przedsięwzięć szkolnych i jedno z Pałacu Młodzieży.

Projektowa Komisja Konkursowa Konkursu na Najlepsze Przedsięwzięcie Szkolne/Pałacowe w Obszarze Kultury w składzie:

przewodnicząca – mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec - F.H.U.P "WOJTAR" Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie (koordynator merytoryczny projektu),

członek – mgr Tomasz Wroński - F.H.U.P "WOJTAR" Wacław Wojdak Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne w Tarnowie,

członek – mgr Grażyna Nowak – Fundacja Kultury i Sztuki – „i Kropka” w Tarnowie,

członek – mgr Ewa Pustelnik - Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie,

członek – mgr Renata Urjasz - Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie,

członek - mgr Marta Kamykowska - Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Sportowymi  im. Polskich Olimpijczyków w Tarnowie,

członek – mgr Janina Walloni - Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie,

członek – mgr Izabela Surdej - Pałac Młodzieży w Tarnowie

oceniła zaprezentowane przez zespoły uczniowskie prace konkursowe biorąc pod uwagę:

 • zgodność przedsięwzięcia kulturalnego z założeniami Regulaminu Konkursu NPS/POK,
 • trafny, ciekawy tytuł przedsięwzięcia kulturalnego,
 • poprawność opracowania charakterystyki młodzieżowej wirtualnej firmy działającej w obszarze kultury,
 • oryginalność przedsięwzięcia kulturalnego,
 • poprawność opisu organizacji przedsięwzięcia w obszarze kultury,
 • oryginalność reklamy przedsięwzięcia w obszarze kultury – przykłady,
 • poprawność planu finansowego i symulacji zestawienia wpływów i wydatków podczas realizacji oferowanej usługi,
 • poprawność języka i ortografii,
 • estetyka dokumentacji,

a także sposób zaprezentowania przed publicznością swojego przedsięwzięcia kulturalnego.

 

Tytuł pracy konkursowej/ przedsięwzięcia

Imię i nazwisko ucznia/ wychowanka

Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna

Nazwa placówki oświatowej i miejscowość

Miejsce

Zakamerowani

Emila Migda,

Julia Sapeta,

Klaudia Wróbel

Renata Urjasz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie

I

Czytanka

Oliwia Nylec,

Natalia Othania,

Karolina Walewska

Agata Ptasznik,

Agnieszka Rutka-Gniadek

Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie

II

Biuro Podróży SkyLake

Mateusz Gądek,

Piotr Łesyk,

Patryk Pałucki

Joanna Szafraniec

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie

III

Kino letnie „Wędrowniczek”

Julia Jeleń,

Emilia Jeleń,

Damian Wróbel

Beata Barańska- Czyhur,

Ewa Pustelnik

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie

IV

Biuro Podróży „Lotrip”

Wiktoria Dymon,

Klaudia Kula,

Sylwia Kula

Joanna Szafraniec

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie

IV

Zlot – 16TDSH

Natalia Malec,

Daria Kacperek,

Karolina Litwora

Renata Urjasz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie

IV

Biuro Podróży Take&Fly

Nikola Kmiecik,

Mateusz Burnóg,

Zuzanna Miszczyk

Anna Damian

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie

V

Spektakl teatralny „Uwierz w miłość”

Szymon Sworst,

Karina Sońta,

Agnieszka Szczecina,

Klaudia Hamerlik

Izabela Surdej,

Małgorzata Kądziela

Pałac Młodzieży w Tarnowie

V

Biuro Podróży „Homme a Paris”

Kamila Fus,

Emilia Dudczak,

Oliwia Dulipan

Joanna Szafraniec

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Hoffmanowej w Tarnowie

VI

Amorki

Emilia Jachym,

Anna Marek,

Izabela Pachowicz

Agata Ptasznik,

Agnieszka Rutka-Gniadek

Szkoła Podstawowa nr 8 im. K. K. Baczyńskiego w Tarnowie

VI

 

Zespoły uczniowskie, których przedsięwzięcia w obszarze kultury okazały się najlepsze w eliminacjach finałowych , otrzymały nagrody rzeczowe: laureaci 1. i 2. miejsca tablety, a laureaci 3. miejsca dyski zewnętrzne. Wszystkim finalistom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzież...
Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży Podsumowanie projektu 26.04.2018 r. Pałac Młodzieży