Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”

Dnia 30 stycznia 2018 r. odbył się w tarnowskich placówkach oświatowych biorących udział w projekcie „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku” cykl seminariów dotyczący tworzenia gier edukacyjnych o tematyce ekonomicznej/finansowej. Seminaria prowadził pan Łukasz Wrona twórca i współtwórca wielu gier, w tym planszowej ekonomicznej gry symulacyjnej o początkach przemysłu naftowego w Galicji „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota”. Gra ta powstała w ramach projektu edukacyjnego Galicyjski Teksas, który opracował Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Prezentacja

Odbyły się 2 - godzinne seminaria w Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 i Szkole Podstawowej nr 1 oraz 1 - godzinne seminaria w Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Sportowymi i Pałacu Młodzieży. W seminariach wzięli udział nauczyciele i zespoły uczniowskie zainteresowane tą tematyką. Zespoły uczniów przygotowały na seminaria prototypy swoich gier lub zaawansowane ich projekty. Układ seminarium w każdej placówce oświatowej był dostosowany do potrzeb i oczekiwań jego uczestników. Na początku pan Łukasz Wrona dzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia gier wspomagając się prezentacją multimedialną „10 kroków do własnej gry”. Następnie prowadził konsultacje indywidualne  z zespołami uczniowskimi i/lub nauczycielami.

Podczas konsultacji wszyscy zainteresowani (zarówno uczniowie jak i nauczyciele) mogli skorzystać z doświadczenia pana Łukasza Wrony przedstawiając mu swoje wątpliwości oraz konkretne problemy związane z konstrukcją prototypowych gier ekonomicznych / finansowych.

 

Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomic...
Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej” Cykl seminariów „10 kroków do własnej gry ekonomicznej / finansowej”