Cele i opis projektu

Cel główny projektu:

kształtowanie u 183 uczniów i wychowanków Pałacu Młodzieży postaw sprzyjających przedsiębiorczości oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu w przyszłości  decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych oraz przygotowanie 22 nauczycieli 4 szkół podstawowych i 3 gimnazjów do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji finansowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się i narzędzi ICT.

Cele szczegółowe projektu:

  • przygotowanie 22 nauczycieli 4 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i Pałacu Młodzieży do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji finansowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się i narzędzi ICT,
  • rozbudzenie u 183 uczniów 4 szkół podstawowych i 3 gimnazjów oraz wychowanków Pałacu Młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych,
  • kształtowanie u 183 uczniów 4 szkół podstawowych i 3 gimnazjów oraz wychowanków Pałacu Młodzieży umiejętności korzystania z usług instytucji finansowych i podejmowania racjonalnych decyzji finansowych w celu zapobieżeniu w przyszłości ich wykluczeniu finansowemu z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania – uczenia się i narzędzi ICT,
  • kształtowanie u 183 uczniów 4 szkół podstawowych i 3 gimnazjów oraz wychowanków Pałacu Młodzieży umiejętności planowania i realizowania przedsięwzięcia szkolnego na styku biznesu - szkoły/ Pałacu Młodzieży – kultury,
  • kształtowanie u 183 uczniów 4 szkół podstawowych i 3 gimnazjów oraz wychowanków Pałacu Młodzieży umiejętności gospodarowania budżetem domowym podczas konstruowania m.in. gier ekonomicznych.

 - Opis projektu (link prezentacja)