Zakończenie kursu blended-learningowego dla nauczycieli

Nauczyciele placówek oświatowych biorących udział w projekcie Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku ukończyli 29 września 2017 r. kurs blended-learningowy „Nowoczesne strategie prowadzenia edukacji ekonomicznej dla uczniów kl. 7 szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum”. Powyższy kurs miał na celu przygotowanie nauczycieli do opracowania scenariuszy i przeprowadzenia wg nich zajęć dodatkowych w szkołach i pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży o tematyce: „Młodzi Przedsiębiorcy w Obszarze Kultury” i Kreatorzy Gier Ekonomicznych. Ważnym elementem tego kursu dla nauczycieli był cykl 10 konsultacji e-learningowych synchronicznych z trenerem kształcenia na odległość, które odbyły się wg poniższego harmonogramu.

Czytaj więcej: Zakończenie kursu blended-learningowego dla nauczycieli

Drugie szkolenie stacjonarne

Dnia 26 września 2017 r. odbyło się w pracowni komputerowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie drugie szkolenie stacjonarne dla nauczycieli w ramach kursu blended-learningowego „Nowoczesne strategie prowadzenia edukacji ekonomicznej dla uczniów kl. 7 SP i uczniów gimnazjum”.

W szkoleniu brało udział 22 nauczycieli – uczestników powyższego kursu. Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione innowacyjne działania w zakresie edukacji ekonomicznej/finansowej uczniów kl. 7. szkoły podstawowej i gimnazjum, jakim są młodzieżowe wirtualne firmy działające w obszarze kultury w poszczególnych placówkach oświatowych biorących udział w projekcie „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.

Czytaj więcej: Drugie szkolenie stacjonarne

Pierwsze szkolenie stacjonarne

Dnia 29 sierpnia 2017 r. odbyło się w Pałacu Młodzieży pierwsze szkolenie stacjonarne dla nauczycieli w ramach kursu blended-learningowego „Nowoczesne strategie prowadzenia edukacji ekonomicznej dla uczniów kl. 7 SP i uczniów gimnazjum”. W szkoleniu uczestniczyło: 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie, 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr4 w Tarnowie, 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie oraz 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr8 w Tarnowie, a także 4 nauczycieli Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

Czytaj więcej: Pierwsze szkolenie stacjonarne