Drugie szkolenie stacjonarne

Dnia 26 września 2017 r. odbyło się w pracowni komputerowej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie drugie szkolenie stacjonarne dla nauczycieli w ramach kursu blended-learningowego „Nowoczesne strategie prowadzenia edukacji ekonomicznej dla uczniów kl. 7 SP i uczniów gimnazjum”.

W szkoleniu brało udział 22 nauczycieli – uczestników powyższego kursu. Podczas spotkania szczegółowo zostały omówione innowacyjne działania w zakresie edukacji ekonomicznej/finansowej uczniów kl. 7. szkoły podstawowej i gimnazjum, jakim są młodzieżowe wirtualne firmy działające w obszarze kultury w poszczególnych placówkach oświatowych biorących udział w projekcie „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku”.

Oprócz tego poruszane były na nim zagadnienia związane z opracowaniem przez nauczycieli scenariuszy dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach i zajęć pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży. Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń nauczycieli związanych z realizacją naszego projektu w placówkach oświatowych.

 

Drugie szkolenie stacjonarne
Drugie szkolenie stacjonarne Drugie szkolenie stacjonarne
Drugie szkolenie stacjonarne
Drugie szkolenie stacjonarne Drugie szkolenie stacjonarne
Drugie szkolenie stacjonarne
Drugie szkolenie stacjonarne Drugie szkolenie stacjonarne
Drugie szkolenie stacjonarne
Drugie szkolenie stacjonarne Drugie szkolenie stacjonarne
Drugie szkolenie stacjonarne
Drugie szkolenie stacjonarne Drugie szkolenie stacjonarne