Pierwsze szkolenie stacjonarne

Dnia 29 sierpnia 2017 r. odbyło się w Pałacu Młodzieży pierwsze szkolenie stacjonarne dla nauczycieli w ramach kursu blended-learningowego „Nowoczesne strategie prowadzenia edukacji ekonomicznej dla uczniów kl. 7 SP i uczniów gimnazjum”. W szkoleniu uczestniczyło: 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Tarnowie, 4 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr4 w Tarnowie, 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr20 z Oddziałami Sportowymi w Tarnowie oraz 4 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr8 w Tarnowie, a także 4 nauczycieli Pałacu Młodzieży w Tarnowie.

Poruszane były na nim zagadnienia:

  • "Zastosowanie platformy e-learningowej Moodle w projekcie";
  • "Metoda projektu w edukacji ekonomicznej /finansowej w kl. 7. szkoły podstawowej i gimnazjum";
  • "Tworzenie gier dydaktycznych (planszowych, karcianych) o tematyce ekonomicznej /finansowej"
  • „Co to są młodzieżowe wirtualne firmy działające w obszarze kultury?”

Mimo wakacyjnego jeszcze nastroju uczestnicy szkolenia żywo dyskutowali nad organizacją i realizacją projektu „Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku” w swoich placówkach oświatowych w nowym roku szkolnym. Zdecydowana większość tych nauczycieli nigdy nie prowadziła zajęć edukacyjnych dla uczniów o tematyce ekonomicznej i/ lub finansowej, więc chciała rozwiać swoje niejasności i problemy.

Gra - planowanie

Metoda projektu

Zasady tworzenia gier dydaktycznych