Zakończenie kursu blended-learningowego dla nauczycieli

Nauczyciele placówek oświatowych biorących udział w projekcie Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku ukończyli 29 września 2017 r. kurs blended-learningowy „Nowoczesne strategie prowadzenia edukacji ekonomicznej dla uczniów kl. 7 szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum”. Powyższy kurs miał na celu przygotowanie nauczycieli do opracowania scenariuszy i przeprowadzenia wg nich zajęć dodatkowych w szkołach i pozaszkolnych w Pałacu Młodzieży o tematyce: „Młodzi Przedsiębiorcy w Obszarze Kultury” i Kreatorzy Gier Ekonomicznych. Ważnym elementem tego kursu dla nauczycieli był cykl 10 konsultacji e-learningowych synchronicznych z trenerem kształcenia na odległość, które odbyły się wg poniższego harmonogramu.

  1. konsultacje – 4 września 2017 r. od godz. 19.00 do godz. 19.45
  2. konsultacje – 6 września 2017 r. od godz. 19.00 do godz. 19.45
  3. konsultacje – 8 września 2017 r. od godz. 19.00 do godz. 19.45
  4. konsultacje – 11 września 2017 r. od godz. 19.00 do godz. 19.45
  5. konsultacje – 14 września 2017 r. od godz. 19.00 do godz. 19.45
  6. konsultacje – 16 września 2017 r. od godz. 19.00 do godz. 19.45
  7. konsultacje – 18 września 2017 r. od godz. 19.00 do godz. 19.45
  8. konsultacje – 22 września 2017 r. od godz. 19.00 do godz. 19.45
  9. konsultacje – 27 września 2017 r. od godz. 19.00 do godz. 19.45
  10. konsultacje – 29 września 2017 r. od godz. 20.00 do godz. 20.45

Podczas szkolenia e-learningowego jego uczestnicy wykonywali różne zadania i ćwiczenia (w tym scenariusze zajęć dodatkowych i pozaszkolnych podzielonych na dwa tematy: Kreatorzy Gier Ekonomicznych i Młodzi Przedsiębiorcy w Obszarze Kultury). Zadania te i ćwiczenia były sprawdzane przez trenera i opatrzone jego komentarzami odnośnie poprawności ich wykonania.

Całkowity czas trwania kursu blended-learningowego wynosił 26 godz. (szkolenie stacjonarne 16 godz.+ szkolenie e-learningowe 10 godz.).